top of page
  • Foto van schrijverArtsenkrant

Helen met verhalen

Artsenkrant is op zoek naar artsen die een (hun) verhaal willen delen over kwetsbaarheid en weerbaarheid/veerkracht voor haar gelijknamige reeks.


girl and sunset

Burn-out, een ongeval, een ziekte, het einde van een vriendschap of relatie, een naaste die overlijdt: het zijn gebeurtenissen die vroeg of laat ons pad kruisen ... Eén ding is zeker: de afgelopen coronaperiode is er nog meer op ons, en vooral op u als arts, afgekomen.


Welke moeilijkheid(heden) overwon u in het leven? Hoe gaat of ging u om met (die) tegenslagen en verandering? Met stress, angst, piekeren, zelfkritiek, eenzaamheid, ... en alle andere gevoelens en emoties die ermee gepaard gaan? Hoe vond of vindt u (opnieuw) balans?


Wat zijn volgens u elementen die ervoor zorgen dat we veerkrachtig kunnen zijn? Wat zorgt ervoor dat we kunnen terugveren en groeien van zowel alledaagse als zeer uitdagende stressoren?


Hoe stelt u prioriteiten in het leven, maakt u gezonde keuzes die voldoening geven en uw leven de moeite waard maken? Hoe slaagt u erin het leven zinvol in te vullen waardoor moeilijkere periodes minder zwaar wegen?


We zijn oprecht benieuwd naar uw verhaal.Artsencommunity


Door verhalen over kwetsbaarheid en weerbaarheid of veerkracht te brengen willen we ons lezerspubliek in de brede zin van het woord ondersteunen.

Vanuit haar visie een medium te zijn en op te komen voor de artsencommunity, zet de redactie van Artsenkrant zich reeds jaar en dag in om het (mentaal) welzijn van artsen bespreekbaar(der) te maken. Dat is niet altijd evident (geweest). De eigen kwetsbaarheid tonen is niet overal en niet voor iedereen een makkelijke opgave, het vereist durf, moed en zo veel meer. Zeker in een wereld als de medische, waar rationaliteit, competitie en onbeperkte beschikbaarheid hoog in het vaandel gedragen worden.


Nu er maatschappelijk meer en meer aandacht uitgaat naar mentaal welzijn, komt er echter ook stilaan meer aandacht voor dit thema bij medici. De covidcrisis stelde de thematiek van mentale kwetsbaarheid en weerbaarheid bij artsen op scherp. Met Artsenkrant willen we (blijven) bijdragen aan deze tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener.


Door verhalen over kwetsbaarheid en weerbaarheid of veerkracht te brengen willen we ons lezerspubliek in de brede zin van het woord ondersteunen. Voor de arts-interviewee is deze kans tot gesprek vaak een gelegenheid om iets onder de aandacht te brengen, en/of zijn hart te luchten wetende dat zijn verhaal herkend zal worden door veel collega's.


De lezer die zich in een verhaal herkent kan daaruit eventueel steun putten voor zijn eigen situatie. Sowieso gaan we ervan uit dat uit elk verhaal, elke ervaring, 'goed' of 'slecht', iets te leren valt. Ook voor ons als redactie overigens, zodat we nog beter weten welke thema's met betrekking tot welzijn van belang zijn voor u.


 

Wil u graag uw verhaal kwijt? Wie graag wil meewerken, mag redacteur emily.nazionale@roularta.be contacteren. Er wordt niets gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming.

Comments


bottom of page