top of page

HealthSpace is een digitaal platform voor en door artsen (in spe). Vol verhalen, artikels en opinies over mentaal welzijn.
 

Initiatiefnemers zijn Arts in Nood en Artsenkrant.

Nu er maatschappelijk meer en meer aandacht uitgaat naar mentaal welzijn, komt er stilaan ook meer aandacht voor dit thema bij medici.


De covidcrisis stelde de thematiek van mentale kwetsbaarheid en weerbaarheid bij artsen op scherp. HealthSpace wil bijdragen aan deze tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener.

Eerst en vooral door mentaal welzijn bespreekbaar (te helpen) maken binnen de beroepsgroep, met name door thema’s aan te kaarten en persoonlijke getuigenissen in de openbaarheid te brengen.

Door dergelijke (persoonlijke) verhalen te publiceren wil HealthSpace ook steun creëren tussen artsen onderling. Het belang van peer support voor en door collega's in een gezondheidsberoep kan niet genoeg benadrukt worden. Zij kennen als geen ander de werkcontext en voelen zich vaak het veiligste bij elkaar.

​Lees ook

HealthSpace een veilige haven

Helen met verhalen

bottom of page