top of page
  • Foto van schrijverGeert Verrijken

HealthSpace, een veilige haven

OPINIE. Alle peilingen wijzen uit dat patiënten heel veel vertrouwen hebben in ‘hun’ (huis)arts. Werken in de zorg is echter geen wandeling in het park. Dokters brengen veel empathie op, het vak blijft aan de ribben kleven. Ook al omdat ze het dikwijls niet zo nauw nemen met de eigen fysieke en mentale gezondheid eist dat soms zijn tol. Het lijkt nochtans vanzelfsprekend. Hulpverleners die zich goed in hun vel voelen, verlenen ook betere zorg. Een gezonde geest in een gezond lichaam, zelfs de oude Grieken wisten het al.

Gelukkig neemt in medische middens de aandacht voor mentaal welzijn toe. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt ‘zorg voor de zorgverlener’ als een van haar speerpunten. De nieuwe wind die door het zorglandschap waait, komt trouwens niets te vroeg. Dat bewijst de tsunami aan uitgeputte zorgverleners waarmee we heden ten dage geconfronteerd worden.


We maken letterlijk ruimte voor gezondheid, uw gezondheid

Zo reageerden bijvoorbeeld meer dan 4.300 zorgprofessionals op de Artsenkrantenquête over burn-out en middelengebruik uit 2021 (1). En de resultaten waren bepaald niet geruststellend. Ook de webinars over burn-out en mentale weerbaarheid van Arts in Nood - het vertrouwensplatform voor psychologische hulpverlening van de Orde der artsen - worden massaal bekeken.


Nieuwe gegevens leren trouwens dat het aantal noodoproepen bij Arts in Nood het afgelopen jaar verdubbelde. De pandemie zit daar voor iets tussen maar zeker ook de manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd is, en de administratieve overlast. Het zijn duidelijke tekens aan de wand: meer aandacht voor een evenwichtige work-life balans is absoluut nodig.


HealthSpace.be sensibiliseert en vestigt de aandacht van artsen op het belang van een evenwichtige work-life balance

Artsenkrant houdt als vanouds de vinger aan de pols van het medisch korps. Vorig jaar lanceerden we de reeks ‘Kwetsbaarheid & Veerkracht’. Dokters getuigen over de manier waarop ze erin slagen na een ingrijpende tegenslag terug te vechten en recht te krabbelen. In het verlengde van deze reeks stellen we u vandaag samen met Arts in Nood een baanbrekend nieuw initiatief voor: HealthSpace.be. De naam van de nieuwe website is niet toevallig gekozen. We maken letterlijk ruimte voor gezondheid, uw gezondheid.


Met uw hulp en de hulp van velen hopen we uit te groeien tot een kenniscentrum

HealthSpace.be sensibiliseert en vestigt de aandacht van artsen op het belang van een evenwichtige work-life balance. Zo hopen we indirect ons steentje bij te dragen tot een betere gezondheidszorg en samenleving. ‘Sharing stories to humanize healthcare’ is het onderschrift van de site. Vanuit een journalistieke insteek brengen we laagdrempelige, toegankelijke verhalen en informatie over mentale weerbaarheid. Met uw hulp en de hulp van velen hopen we uit te groeien tot een kenniscentrum.

Inhoudelijk en in andere opzichten is HealthSpace.be baanbrekend. Voor het eerst slaan een medisch tijdschrift en de Orde der artsen/Arts in Nood de handen in elkaar. De Orde bewijst hiermee - zoals ook eerder al met een nieuwe deontologische code en de hulplijn Arts in Nood - dat ze al lang geen oude tante meer is.

We zijn ook trots en bijzonder blij dat voormalig corona-commissaris en huidig Riziv-topman Pedro Facon het peterschap van HealthSpace.be op zich wil nemen. Omdat hij de onderliggende visie deelt en de maatschappelijke relevantie ervan onderschrijft, zet hij er mee zijn schouders onder.


 

Deze opinie is verschenen in Artsenkrant van 22 september 2022, de editie waarin HealthSpace gelanceerd werd.
Comments


bottom of page