top of page
  • Foto van schrijverIne Van Houdenhove

'Schenk jezelf herbronning en zelfzorg'

Na een geslaagd pilootproject afgelopen zomer organiseert Doctors4Doctors in maart opnieuw een midweek voor jonge artsen die nood hebben aan rust en herbronning. Ze mogen zich 'onderdompelen in zelfzorg', aldus organisator Marijke Soogen.


D4D organiseert in maart opnieuw een midweek van rust, reflectie en ondersteuning voor jonge artsen die tegen hun grenzen aanlopen. © Getty Images/Westend61

Artsen hebben in verhouding vaak te kampen met emotionele uitputting, depressie en angst, maar zoeken minder vaak en later hulp dan anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Om de drempel te verlagen werd tien jaar geleden Doctors4Doctors opgericht. Daar kunnen artsen die het mentaal moeilijk hebben zich in alle discretie aanmelden voor opvang en begeleiding. Bestuurslid Marijke Soogen was een carrière lang arbeidsarts en coördineert de aanmeldingen: "Wie een hulpvraag heeft, kan zich melden via een formulier op onze website. Na een intakegesprek verwijzen wij dan door. We hebben een netwerk van experten die bereid zijn op korte termijn een collega in begeleiding te nemen."


Tijdens de midweek worden verschillende thema's behandeld in groepssessies met professionele begeleiding: burn-out, faalangst, perfectionisme, zelfzorg, verbindende communicatie, ...

Het initiatief voor deze midweek is gegroeid vanuit de vaststelling dat ook jonge artsen soms al tegen hun grenzen aanlopen. Het aantal hulpvragen bij D4D is de voorbije jaren exponentieel toegenomen. Zo'n dertig procent daarvan is afkomstig van artsen in opleiding, zegt Marijke Soogen. "Voor haio's en aso's is de druk zeer groot. Velen worstelen met de work-lifebalance, met overbelasting of zelfs burn-out. Ook onzekerheid en angststoornissen komen veel voor. Velen twijfelen of zij wel de arts kunnen zijn die ze willen zijn. Het is schrijnend dat jonge mensen in het rood gaan en de passie en het engagement waarmee ze destijds aan hun studie geneeskunde zijn begonnen volledig dreigen te verliezen. Daarom wilden we specifiek voor deze groep iets doen."


Villa Sana


Inspiratie vonden de organisatoren in Noorwegen. In resortcentrum Villa Sana kunnen artsen korte of langere tijd verblijven in een natuurlijke en holistisch-helende omgeving om er, in groep of individueel, aan de slag te gaan met de hulp van therapeuten en coaches, maar ook gewoon hun batterijen op te laden door creatieve of sportieve activiteiten.


Begin juli namen in domein Koningsteen negen jonge artsen die via het aanmeldpunt een hulpvraag hadden geuit, deel aan de eerste midweek van D4D. "We wilden hen de kans geven om zich vijf dagen lang onder te dompelen in zelfzorg, om tot rust te komen, en om te reflecteren over de balans tussen praktijk en privéleven. De reacties waren zeer positief en daarom willen we de midweek in maart openstellen voor alle geïnteresseerde jonge artsen. Met de steun van het Riziv houden we de financiële drempel zo laag mogelijk."

Net zoals tijdens de pilooteditie zullen ook tijdens deze tweede midweek verschillende thema's worden behandeld tijdens groepssessies onder professionele begeleiding van experten: burn-out, faalangst, perfectionisme, zelfzorg, verbindende communicatie,...


Daarnaast delen collega-huisartsen persoonlijke ervaringen vanuit hun eigen praktijk. "Daarbij komen zware onderwerpen aan bod, zoals second victim, maar tegelijk geven die artsen ook mee hoe je hier ook weer uit kunt geraken. Ook dat geeft handvatten voor de toekomst."


Daarnaast is er een aanbod van groepsactiviteiten zoals meditatie, mindfulness, yoga, bewustzijns- en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de vrije uren zijn er verschillende ontspanningsmogelijkheden: sauna, wandelen op het domein,...


Quadruple aim


Het project blijft bewust kleinschalig, zegt Marijke Soogen. "Tijdens de midweek in juli was het mooi om te zien hoe er meteen verbondenheid ontstond tussen de deelnemers. Er was ook veel onderlinge openheid, een bereidheid om de eigen kwetsbaarheid te delen en steun bij elkaar te vinden, ook na afloop."


Afhankelijk van de interesse wordt er begin september mogelijk een derde midweek georganiseerd. En het is de bedoeling om het project op termijn uit te breiden tot een midweek voor àlle geïnteresseerde artsen, ook wie al langer aan de slag is. "Voor mentale problemen geldt immers dat preventie het allerbelangrijkste is. Een arts moet ook goed voor zichzelf zorgen. Met ons project willen we een bijdrage leveren tot het verwezenlijken van de 'quadruple aim' waarbij zelfzorg van artsen de vierde pijler vormt, en er mee voor zorgen dat iedere arts de arts kan zijn die hij of zij wil zijn."


De deelnemers van de eerste editie waren alvast zeer enthousiast, zegt Marijke Soogen. "Op hun vraag zien we elkaar terug eind januari tijdens een terugkomweekend, gewoon om te kijken hoe het met iedereen gaat. Dat zegt eigenlijk alles."

Midweek, van 20 tot en met 24 maart 2023. Koningsteen in Kapelle o/d Bos, 250 euro all-in. Meer info: doctors4doctors.be/agenda. Inschrijven via Marijke.soogen@doctors4doctors.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot 10.

 

Dit verhaal is verschenen in Artsenkrant van 8 december 2022.


Comments


bottom of page